Privacy statement Impacter

Impacter is een project voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Heb jij een droom, wil jij impact maken als jongere in jou eigen omgeving of weet je gewoon niet zo goed wat je wil en heb je daarin hulp nodig? Dan helpen we jou van uit Impacter om samen met jou aan de slag te gaan. Samen met een jongerencoach kun je een MDT traject doen, waarin je jou vraag of droom gaat onderzoeken of waar gaat maken.  In dit Privacy Statement lees jij wat wij met  jouw gegevens doen wanneer jij je aangemeld hebt bij Impacter, waarom en hoelang wij jouw gegevens bewaren. Jij leest met wie wij jouw gegevens delen en wij geven jou informatie over jouw rechten. Als je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy statement Impacter.


Wat zijn persoonsgegevens?
Impacter is een project van Sedna, onderdeel van de Tintengroep. Sedna is er om  burgers te ondersteunen , buurten en wijken te versterken en is dus gericht op de samenleving waarvan jij deel uitmaakt.

Projectverantwoordelijke: Peter Amesz, teamleider Sedna

Projectleider Impacter: Judith Winkel

Als jij je hebt aangemeld bij Impacter, dan leggen wij jouw persoonsgegevens vast.

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou direct of indirect kunnen identificeren.  Voorbeelden zijn je naam of je e-mailadres. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens alleen als jij deze aan ons verstrekt. Verwerken is alles wat je met gegevens kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan vastleggen, lezen, delen, wijzigen, wissen en kopiëren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Opleiding
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige gegevens, maar alleen wanneer ze van belang zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening. Denk aan jouw persoonlijke leefomstandigheden en de gezinssituatie.

Waarom verwerkt Impacter persoonlijke gegevens van mij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om jou te helpen om het meeste uit jouw doelen, wensen en ambities te halen.

Wij gebruiken je gegevens om:

 • je te registreren in ons bestand
 • de afspraken die wij samen maken vast te leggen
 • je ontwikkeling te kunnen volgen
 • je te kunnen matchen met een vrijwilliger / (hulp)vrager
 • je te kunnen bereiken via de mail of telefoon
 • je te laten deelnemen aan een activiteit

Hoe komt Impacter aan mijn gegevens?
Impacter legt alleen noodzakelijke informatie vast die voor het doel van belang is. Deze informatie hebben wij van jou ontvangen. Dit kan jij op volgende manieren doen:

 • Digitaal (website, mail, app of sociale media)
 • Telefonisch
 • In een persoonlijk gesprek
 • Automatisch als je onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens)
 • Via camerabeelden als je bijvoorbeeld een wijkboerderij, wijkcentrum of jongerencentrum bezoekt

Hoelang bewaart Impacter mijn gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens maximaal drie jaar na de afsluiting van het project of tot en met drie jaar na het laatste contact. Een uitzondering hierop zijn de camerabeelden. Deze worden altijd gemaakt ter bescherming van jouw en onze veiligheid en worden maximaal vier weken bewaard. Na deze periode worden ze vernietigd.

Hoe beveiligt Impacter van mijn gegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij beschermende maatregelen kan gedacht worden aan wachtwoorden, versleutelde mails, firewalls, systeem autorisaties, systeem updates en clean desk en clean screen protocollen.

Wij volgen de Nederlandse wet- en regelgeving, zo ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat specifiek over de bescherming van persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Welke andere gegevens verwerkt Impacter van mij?
Wij verwerken ook gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit zijn gegevens om een analyse te maken en trends te ontdekken. Deze gegevens worden opgenomen in een rapportage aan bijvoorbeeld de gemeente.

Cookies: Impacter gebruikt op de website alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met wie deelt Impacter mijn persoonsgegevens?
We verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, het oplossen van jouw (hulp)vraag en/of als we je daarmee beter kunnen helpen. In het algemeen zullen wij jou hier toestemming voor vragen. Als de situatie erom vraagt delen we jouw gegevens met derden zonder jouw toestemming, maar onder de grondslag “gerechtvaardigd belang” of volgen wij de wettelijke verplichtingen binnen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor het gebruik van beeldmateriaal door Impacter hanteren wij de volgende richtlijnen:
Bij een activiteit met inschrijving wordt jouw gevraagd of je toestemming geeft aan Impacter voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal voor bijvoorbeeld de website, magazines, sociale media. Dit is extern gebruik van het beeldmateriaal. Wij kunnen ook vragen of wij beeldmateriaal mogen gebruiken voor interne doeleinden, zoals Intranet. Bij overige activiteiten wordt bij de activiteit zelf aangegeven of er beeldmateriaal gemaakt en gebruikt wordt door ons. Heb jij hier bezwaar tegen dan kan je dat melden bij de organisatoren zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Impacter heeft niet de intentie gegevens te verwerken over websitebezoekers of beeldmateriaal te gebruiken van kinderen onder de 16 jaar ténzij wij toestemming hebben gekregen van ouders of voogd.  Wat betreft websitebezoek kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Indien we beeldmateriaal willen gebruiken van kinderen jonger dan 16 jaar dan zullen we hier toestemming voor vragen. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt over een minderjarige of onterecht een foto hebben gebruikt, neem dan contact met ons op via privacy@tintengroep.nl, dan zullen wij deze informatie dan wel foto verwijderen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
Jij hebt het recht op informatie. In dit privacy statement geven wij beknopte informatie over wat wij met jouw gegevens doen.
Naast het recht op informatie heb jij ook andere rechten, namelijk:

 • Jij heb het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die wij van jouw verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie wij deze gegevens delen. Dit heet het recht van inzage;
 • Jij hebt het recht om ons op elk moment te vragen je persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op onze dienstverlening);
 • Jij hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die je van ons ontvangt per email. Ook eerder gegeven toestemming kan ingetrokken worden;
 • Jij hebt het recht op een klacht (zie volgend onderwerp)
 • Naast deze rechten, heb jij ook het recht op bezwaar, het recht op opdraagbaarheid van gegevens, het recht op een menselijke blik bij automatische besluitvorming en het recht op de beperking van de verwerking.

Voor meer informatie hierover kan jij contact opnemen met privacy@tintengroep.nl of kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Wil jij gebruik maken van een van de bovenstaande rechten dan meld jij dit bij jouw contactpersoon bij Impacter. Jouw contactpersoon helpt jou aan de informatie die nodig is om jouw rechten uit te oefenen. Verzoeken die onredelijk grote inspanningen vereisen en verzoeken waarbij de privacy van anderen gevaar komt, kunnen we afwijzen.

Waar kan ik terecht met een klacht over de verwerking van persoonsgegevens?
Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij voorkeur maak je een klacht eerst bespreekbaar bij jouw contactpersoon van Impacter. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de leidinggevende. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke wijzigingen hebben wij onlangs aangebracht?
Impacter past haar Privacy Statement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. Raadplaag daarom regelmatig dit privacy statement.

Hoe kan ik contact met Impacter opnemen?
Als je vragen hebt over de gegevenswerking of over het Privacy statement stuur dan een e-mail naar privacy@tintengroep.nl. Jij kunt per post of telefonisch contact met ons opnemen via:

Impacter Emmen
t.a.v. Judith Winkel
Hooggoorns 11
7812 AP Emmen

Kom in contact

Onze coaches staan voor je klaar om je op weg te helpen.